Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 25 2018

TyMiJestes
Wszystkim zakochanym kobietom mogę podpowiedzieć: szukajcie szacunku.
— "Miłość w kawalerce w Kutnie" Wysokie Obcasy , 25.04.2015
TyMiJestes
Miejcie paru przyjaciół i kilka książek, byle dobrych.
— Guillaume Musso
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacatchdimoment catchdimoment

September 23 2018

TyMiJestes
8330 81c0 390
Reposted fromM74Funky M74Funky viakochamcie kochamcie
TyMiJestes

Jesteś wspaniałym człowiekiem. Moim ulubionym.

Reposted fromlivhanna livhanna viakochamcie kochamcie
TyMiJestes
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viakochamcie kochamcie

September 22 2018

TyMiJestes
9260 75c2 390
Reposted frompiehus piehus viaBloodyYuki BloodyYuki
TyMiJestes
TyMiJestes
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany

September 21 2018

TyMiJestes
TyMiJestes

Czerp od dobrych ludzi dobro, całymi garściami, jeśli Cię nim obdarowują. Złych potraktuj jako lekcję. Z perspektywy czasu każde doświadczenie nabierze sensu.

— Aleksandra Steć
TyMiJestes
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
TyMiJestes
TyMiJestes
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
TyMiJestes
TyMiJestes
Wygodnie mi z tobą na sercu.
TyMiJestes
Nieważne, jak wyglądamy, ile mamy lat, czy jesteśmy grubi czy chudzi. Ważne, żebyśmy byli dla siebie dobrzy.
— Eliza Mórawska
Reposted fromcheri cheri viamiimi miimi
TyMiJestes
7417 143b 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viaiammistake iammistake

September 20 2018

TyMiJestes

Współczuję osobom, które źle oszacowały granice mojej cierpliwości.

— Aleksandra Steć.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viakmj kmj
TyMiJestes
7857 9080 390
Reposted fromGodislove Godislove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl