Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2018

TyMiJestes

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
Reposted frompanikea panikea viaiammistake iammistake

October 19 2018

TyMiJestes
Myślę, że pewność to najlepsze co mężczyzna może dać kobiecie.
Reposted fromgdybam gdybam viamilka milka
TyMiJestes
Z radością gotowałabym Ci obiady. Chciałabym dawać Ci szczęście, a uśmiech na twojej twarzy byłby dla mnie najlepszą zapłatą.

Dałabym Ci ucho, które zawsze Cię wysłucha, ramię, w które mógłbyś się wypłakać (a nawet wysmarkać i ugryźć), a także serce, otwarte tylko i wyłącznie dla Ciebie. 24 h/dobę.

Gdybyś był chory, leżałabym obok Ciebie i przynosiła Ci regularnie leki z apteki.

Okrywałabym Cię kocem, gdyby było zbyt chłodno i oddała ostatnią kanapkę 

Kochałabym Ciebie i tylko Ciebie, bo byłbyś najwspanialszym mężczyzną pod słońcem, któremu miłość udowadniałabym na każdym kroku. Żebyś nie zapomniał.

Chciałabym po prostu być kobietą, na jaką zasługujesz.
A zasługujesz na najlepszą.

K <3 <3 <3
TyMiJestes

"Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój."

Reposted fromxsneakyx xsneakyx viaSkydelan Skydelan

October 18 2018

TyMiJestes

"Miłość to uczucie, którego żądać nie można; jest darem, nie osiągnięciem."

- Irena Jurgielewiczowa

October 11 2018

TyMiJestes
1849 6ad3 390
TyMiJestes
1848 578f 390

October 08 2018

TyMiJestes
"Przed­tem w ogóle nie przy­puszczałam, że mężczyz­na może zająć ważne miej­sce w moim życiu. Miałam kącik w ser­cu dla chłopców, ale mieściło się to gdzieś po­między pi­saniną a podróżami, przy­jaźniami z ludźmi etc. Te­raz wiem na pew­no, że jes­teś naj­ważniej­szy ze wszys­tkiego, co mam" <3

- Agnieszka Osiecka, Listy na wyczerpanym papierze

October 04 2018

TyMiJestes
6472 9ec1 390
Reposted byDeathAngel2580 DeathAngel2580
TyMiJestes
6471 dbee 390
Reposted bypicakus picakus
TyMiJestes
6470 4b3b 390

October 03 2018

TyMiJestes
8330 81c0 390
Reposted fromM74Funky M74Funky vianaturalginger naturalginger
TyMiJestes
8769 40f9 390
<3 <3 <3
TyMiJestes
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
TyMiJestes
3216 58ee 390
Reposted frompanikea panikea vialaj laj
TyMiJestes
Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie.
— Lima Barreto.
Reposted fromnutt nutt vialaj laj
TyMiJestes
Mąż, przyjaciel, kochanek zawsze powinien być jedną osobą.
Reposted fromte-quiero te-quiero vialaj laj
TyMiJestes
Somehow I will still choose you anytime anywhere anyhow anywhy, no second thoughts, no questions asked.
https://www.facebook.com/Inarelationshipwithfreedom/
Reposted fromlittlemouse littlemouse vialaj laj
TyMiJestes
5845 c2a1 390

October 02 2018

TyMiJestes
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viablackheartgirl blackheartgirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl