Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

TyMiJestes

Ten, kto walczy z potworami, niechaj baczy, by sam nie stał się potworem. Gdy długo spoglądasz w otchłań, otchłań patrzy też na ciebie. 

— Friedrich Nietzsche - Poza dobrem i złem

May 19 2018

TyMiJestes

Bułat Okudżawa śpiewał:

„Spróbujmy cieszyć się, przychylać sobie nieba – 
serdecznych, ciepłych słów obawiać się nie trzeba.
Więc mówmy sobie dziś nawzajem komplementy,
nieliczne przecież są radosne te momenty”.

Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaGunToRun GunToRun
TyMiJestes
4904 bca5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaGunToRun GunToRun
TyMiJestes
2304 cdd7 390
Reposted fromyikes yikes viaGunToRun GunToRun
TyMiJestes
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viaGunToRun GunToRun

May 18 2018

TyMiJestes
"(...) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq "Interwencje 2"
Reposted fromhelven helven viaoutoflove outoflove
TyMiJestes
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
Reposted fromlabellavita labellavita viaoutoflove outoflove
TyMiJestes
Ciesz się podróżą przez życie. Pij tanie wino z plastikowych kubków ze współlokatorami na podłodze Waszego mieszkania. Idź na spacer (...) 
Eksploruj świat. Odkrywaj siebie. Odkryj nowe pasje i zainteresowania.
Poddaj się podróży i ciesz się z każdego osiągniętego celu. Wsiąknij w to. Doświadczaj każdej emocji, która się w związku z tym pojawia.

May 16 2018

TyMiJestes

I najważniejsze, że wiesz, że moglibyście ze sobą spędzić każdy dzień swojego życia i być ze sobą szczęśliwi.

To nie oznacza, że zawsze będzie idealnie albo, że każdego dnia będziesz się cieszyć ze szczęścia, bo prawdopodobnie tak nie będzie. Czasem będziecie się kłócić..
Ale i tak będziesz wiedzieć, że nie ma na świecie drugiej takiej osoby, która sprawia, że czujesz się tak kochany, szczęśliwy, wyjątkowy i ważny.
I tylko to się liczy.

Reposted byesperantookmj
TyMiJestes
8415 a603 390
TyMiJestes
8408 9d72 390

May 15 2018

TyMiJestes
7643 748d 390
Reposted byki-adioutofmyheadlobekelinelainto-blackgitanaawakenednot-about-angels98SurvivedGirlWilalenatransfuzja-12czerwcaohsoquietwosqpenginpiehusmyceline000monnnn066badbloodrossesmiscauliflowermartolinkakotficanocnerozmowyokosmosiepersona-non-grataKabaNewLifeinspirationsskyisnolongerthelimitlentilciatruskawkowa11ramoneskalillepuppet

May 13 2018

TyMiJestes
5185 6e26 390

May 12 2018

TyMiJestes
7661 9292 390
Reposted fromstroschek stroschek viablackheartgirl blackheartgirl

May 10 2018

TyMiJestes
Zna­lezienie właści­wej oso­by jest tak sa­mo ważne, jak by­cie właściwą osobą. 
— Marion Stroud
Reposted fromjdeg jdeg viagregorczykm gregorczykm

May 09 2018

TyMiJestes
0999 8fc8
<3 K <3
Reposted byanttonine anttonine

May 08 2018

TyMiJestes
7813 d5fe 390
Reposted bypati2k6 pati2k6
TyMiJestes
7812 0580 390
TyMiJestes
7811 3288 390
TyMiJestes
7810 e4a3 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl