Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2020

TyMiJestes
2605 ae67 390

February 13 2020

TyMiJestes
Szczęśliwy ten, któremu przypadnie korzystać z tej mojej nagromadzonej miłości.
— ja. dzisiaj. przelewa się w sercu.
Reposted fromhesiamela hesiamela viahereyes hereyes
TyMiJestes
4639 bfc1 390
Reposted fromsoftboi softboi viatalarcio talarcio
TyMiJestes

szukam świata

w którym jedna jaskółka
czyni wiosnę

gdzie szewc
chodzi w butach

gdzie jak cię widzą
to dzień dobry

szukam świata
w którym
człowiek człowiekowi
człowiekiem

— Jarosław Borszewicz
Reposted fromSpetana Spetana viamalice malice
TyMiJestes
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamalice malice
TyMiJestes
TyMiJestes
5995 25bf 390
Reposted frommalice malice

February 12 2020

TyMiJestes
8665 d1fe 390
Reposted frommalice malice viaIzzy721 Izzy721
TyMiJestes
Znajdź kogoś z kim możesz się śmiać ze wszystkiego, a reszta się jakoś ułoży. 
TyMiJestes
5297 ef8b 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaokruszek-13 okruszek-13

February 11 2020

TyMiJestes
Pytałem go:
- Zdzisiu, a ty chodzisz na swoje wystawy?
- Po co? Przecież wiem, co namalowałem.
— rozmowa ze Zdzisławem Beksińskim
TyMiJestes
7821 84a4 390
Reposted fromfearnopain fearnopain viaboiling boiling
5593 dcfa
Reposted fromhooded hooded
4588 a062 390
Reposted frommyjapanese myjapanese viawhite-raven white-raven
TyMiJestes

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viawhite-raven white-raven

February 09 2020

TyMiJestes
2119 621b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaMsSuzanna MsSuzanna
TyMiJestes
TyMiJestes
4958 3bc6 390
Reposted fromdailylife dailylife viaMsSuzanna MsSuzanna
TyMiJestes
7604 244d 390
Reposted fromtrue-love true-love viaMsSuzanna MsSuzanna
TyMiJestes
2448 df0b 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMsSuzanna MsSuzanna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl