Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 28 2020

TyMiJestes
8889 b07c 390
Reposted fromartlover artlover
TyMiJestes
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
TyMiJestes
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
TyMiJestes
TyMiJestes
1420 0422 390
Reposted fromsoftboi softboi viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
TyMiJestes
Będziesz zbierać kwiaty 
będziesz się uśmiechać 
będziesz liczyć gwiazdy 
— Marek Grechuta
Reposted fromkaaro kaaro viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

January 27 2020

TyMiJestes
8555 707e 390
Reposted fromSilentRule SilentRule viaxer0 xer0
TyMiJestes
Zwierzę umiera, nie zdycha. Zdycha to mi wiara w ludzi i ich wrażliwość. 
— "Weź mnie. Tu i teraz."
TyMiJestes
Miłość do niego nigdy nie przestanie mnie poruszać.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
TyMiJestes
8779 342d 390
TyMiJestes
Ale miłość moi mili,
Jest nieczuła na mądrości.
I dla jednej wspólnej chwili,
Zapomina o śmieszności.
TyMiJestes
4312 5faa 390
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
TyMiJestes
- W każdej baśni jest ziarno prawdy - rzekł cicho wiedźmin. - Miłość i krew. Obie mają potężną moc. Magowie i uczeni łamią sobie nad tym głowy od lat, ale nie doszli do niczego, poza tym, że…
- Że co, Geralt?
- Miłość musi być prawdziwa.
— Andrzej Sapkowski - "Ostatnie życzenie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagreywolf greywolf
TyMiJestes
Nie ma znaczenia czy masz styl, reputację, czy pieniądze. Jeśli nie masz dobrego serca, nie jesteś niczego wart.
— Louis de Funès

January 26 2020

TyMiJestes
6012 0969 390
Reposted fromtfu tfu vialovvie lovvie
TyMiJestes
2859 e669 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vialovvie lovvie
TyMiJestes
Uwielbiam ludzi, którzy zawsze są sobą. Nie udają, nie dopasowują się do reszty i idą własną drogą. Nie rzucają fałszywych uśmiechów i nie rządzi nimi chęć bycia kimś, kim nie są. Nawet kosztem życia towarzyskiego potrafią mówić prawdę. Tacy ludzie są jak tabletka przeciwbólowa w tym bolesnym, zakłamanym świecie...
— autor nieznany
Reposted fromlovvie lovvie
TyMiJestes
Boję się świata bez wartości, bez wrażliwości, bez myślenia. Świata, w którym wszystko jest możliwe. Ponieważ wówczas najbardziej możliwe jest zło.
— Ryszard Kapuściński - "Lapidarium"
Reposted fromlovvie lovvie

January 25 2020

TyMiJestes
9468 4bcc 390
Reposted byniskowo niskowo

January 15 2020

TyMiJestes
9405 66e3 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl