Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 24 2020

TyMiJestes
Reposted frompanimruk panimruk viaRecklessKid RecklessKid
7490 4388 390
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaRecklessKid RecklessKid
8223 ef90 390

Twin Peaks

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaRecklessKid RecklessKid
TyMiJestes
Podobają się panu moje kwiaty?
— Mistrz i Małgorzata
TyMiJestes
7566 de29 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaRecklessKid RecklessKid
TyMiJestes
0712 2b9f 390
Reposted fromsoupdujour soupdujour viasentymentalna sentymentalna
TyMiJestes
9081 d4da 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viasmallie smallie
TyMiJestes
7618 1af8 390
Reposted fromaggape aggape viasmallie smallie

May 22 2020

TyMiJestes
Mów dobrze o innych. Tych słów nigdy nie będziesz żałował.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
TyMiJestes
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.
— Mariusz Szczygieł
TyMiJestes
8428 a6db 390
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
TyMiJestes
Czasami podejmujemy złe decyzje, kierując się najlepszymi intencjami.
Reposted fromsunsexdrugs sunsexdrugs viaNoCinderella NoCinderella
TyMiJestes
3515 46b5 390
Reposted fromxawery xawery viatobecontinued tobecontinued

May 18 2020

TyMiJestes
TyMiJestes
6237 a73a 390
TyMiJestes
TyMiJestes
(…) z facetem który cię kocha, szanuje, wspiera i nie zabiera ci przestrzeni prywatnej będziesz czuła się najbardziej wartościowa na świecie.
— Magdalena Czmochowska - "Cholerna Książka""

May 17 2020

TyMiJestes
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.
— Mariusz Szczygieł

May 15 2020

TyMiJestes
TyMiJestes
5803 ec12 390
Świetlicki.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...